Cải tiến doanh nghiệp là gì?

  • Là phương pháp nâng cao lợi nhuận và sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp

  • Là con đường duy nhất và bền vững nhất giúp các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng kinh tế

  • Là cách thức hiệu quả nhất giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh

  • Là phương thức cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lao động

  • Là phương pháp tạo dựng một đội ngũ nhân sự gắn kết và làm việc hiệu quả cao

  • Và nhiều hơn thế nữa…

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chưa hiểu rõ về thuật ngữ này. Khi nói đến CẢI TIẾN là họ nghĩ ngay đến việc thay đổi công nghệ, thay đổi máy móc thiết bị để cải tạo năng lực sản xuất.

Và những việc này thường tiêu tốn rất nhiều tiền của, mà quy mô cũng như vốn hay tiềm lực tài chính của doanh nghiệp lại hạn chế. Thế là họ gạt phắc đi suy nghĩ phải cải tiến, chấp nhận những hạn chế về chi phí cao cũng như năng lực cạnh tranh kém.

Thực tế, CẢI TIẾN chỉ đơn giản là làm cho mọi thứ TỐT HƠN HIỆN TẠI chủ yếu là dựa trên những nguồn lực sẵn có. Và CẢI TIẾN thường được tách thành hai mảng: Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý (IM) và Cải Tiến Thiết Bị Công Nghệ (IE).

Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý chính là thay đổi cách thức vận hành ở tất cả các khâu các công đoạn các phòng ban từ Kế hoạch, Sản xuất, Mua hàng, Kiểm soát chất lượng, Kho bãi…cho đến Bán hàng và ngay cả Hành chính Nhân sự… theo chiều hướng loại bỏ những hạn chế gây ra lãng phí, giảm thời gian vận hành, nâng cao chất lượng….

Còn Cải Tiến Thiết Bị Công Nghệ là tập trung vào việc cải tiến công suất của máy móc thiết bị, bao gồm cả việc phải trang bị một hệ thống máy móc thiết bị mới. Và việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng cũng như phải chuẩn bị một nguồn tài chính đủ mạnh. Đổi lại, việc Cải Tiến này sẽ đem đến một sự thay đổi mang tính đột phá – Breakthrough Kaizen, và đi kèm theo đó là một rủi ro cao nếu như nhu cầu thị trường thay đổi.

Và theo tinh thần của CẢI TIẾN LIÊN TỤC, thì chỉ khi nào doanh nghiệp đã hoàn thành gần như hoàn chỉnh các bước của Cải Tiến Hệ Thống Quản Lý rồi mới tính đến áp dụng các biện pháp của Cải Tiến Thiết Bị Công Nghệ.

Tại sao lại là CẢI TIẾN LIÊN TỤC?

CẢI TIẾN hay Kaizen, một thuật ngữ trong tiếng Nhật, có nghĩa là “không ngừng làm tốt hơn“, với trọng tâm hướng đến các cải tiến nhỏ diễn ra từ từ.

Khong-ngung-lam-moi-thu-tot-dep-hon
Vì khó có một công ty nào có thể đạt đến mức hiệu quả tuyệt đối, thế nên tôi khuyên các bạn nên tạo ra một sự cam kết cải tiến liên tục, và tốt nhất là có một quy trình, hệ thống nhằm đảm bảo việc cải tiến được thực hiện liên tục. Nhờ đó công ty không ngừng tìm kiếm các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm và cách thức để loại bỏ chúng.
Trọng tâm của việc cải tiến liên tục nên nhắm vào việc xác định các nguyên nhân tiềm tàng của các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm và loại bỏ chúng bằng cách cải tiến quy trình sản xuất.

========

Liên hệ tư vấn, click vào đây